Dorun Smartwise Water Cloud

Zhrnutie

Prostredníctvom cloudovej platformy aplikujeme cloud computing, ako aj koncept cloudových služieb a servisný režim na vodárenský sektor.Pomocou inteligentnej technológie snímania a technológie bezdrôtového prenosu, internetu, ako aj technológie internetu vecí včas analyzujeme obrovské údaje o vode a spracovávame ich.Po hĺbkovej ťažbe ťažby skombinujeme analýzu nákladov a rizík s vizualizáciou údajov a vytvoríme integrovanú platformu na podporu rozhodovania o prevádzke.Dokážeme tak jemným a dynamickým spôsobom riadiť celý proces riadenia výroby a servisu vodného systému tak, aby sme manažérovi pomohli zlepšiť celkovú úroveň riadenia prevádzky a schopnosť rozhodovania a dosiahnuť strategický cieľ rozvoja.

Vlastnosti

Jednotná prihlasovacia platforma
Zabezpečte bezpečnosť dát a systému
Jednoduchá a pohodlná obsluha
Poskytnite základný systémový prístup a bezpečnostný prístupový rámec pre informačnú výstavbu inteligentného vodného hospodárstva.

Dorun Smartwise Water Cloud (1)

Dátové centrum

Jednotná údržba a správa
Efektívne riešenie problému informačne izolovaného ostrova
Efektívne znížte náklady na údržbu dát a vývoj aplikačného systému

Dorun Smartwise Water Cloud (2)

SCADA systém

Monitorovanie vodovodného systému a zariadení v reálnom čase
Monitorovanie v reálnom čase a alarmovanie abnormálnych stavov
Dynamická analýza veľkých dát, ktorá používateľom pomôže pochopiť stav vodovodného systému
Bohatá funkcia analýzy dátového diagramu

Dorun Smartwise Water Cloud (3)

Systém GIS

Prekonanie nevýhod tradičného získavania informácií, ktoré si vyžadujú prepínanie a rozptýlené dopyty.
Maximálna spokojnosť s vodohospodárskymi zariadeniami pre úplný a viacrozmerný a jednorazový systém využívajúci požiadavky.Komplexné, v reálnom čase a presné riadenie prevádzkových podmienok vodnej siete, závodu a čerpacej stanice.

Dorun Smartwise Water Cloud (4)

Systém potrubnej siete

Jednorazová správa potrubí, čerpacích staníc, čerpadiel, ventilov, prietokomerov, tlakomerov, hydrantov, hladinomerov atď.
Monitorovanie a analýza v reálnom čase podľa zón, presná kontrola úniku.
Efektívna diagnostika únikov a lepšia účinnosť analýzy
Kontrola nameraných údajov a informácií o alarme v reálnom čase

Dorun Smartwise Water Cloud (5)

Systém zberu údajov

Podpora manuálneho odčítania merača, mobilného APP čítania a automatického čítania merača
Dokáže analyzovať a porovnávať historické údaje používateľov s cieľom nájsť abnormality v čase
Podpora všetkých druhov komunikačných protokolov (GPRS/NB-IOT/LORA...atď.)
Podpora zaznamenávania informácií o kvalite vody a výmene vodomeru

Systém riadenia vodomerov

Správa štatistík a klasifikácie vodomerov, ako je značka vodomeru, typy, kaliber atď.
Podrobné záznamy o informáciách o vodomeroch, ako je materiál vodomeru, miesto a čas inštalácie, režim komunikácie atď.
Použitie dvojrozmerného kódu merača ako nosiča prenosu informácií, realizácia riadenia celého životného cyklu vodomerov od skladovania, inštalácie, lokalizácie, zberu dát, online prevádzky, výmeny porúch a šrotovania skladu.

SMS centrum

Rezervujte si záznam odoslaných správ
Užívatelia môžu včas dostávať upozornenia na výpadky vody alebo iné neočakávané núdzové situácie.