Schopnosť výskumu a vývoja

Dorun sa drží cesty „technologickej inovácie, ktorá riadi vývoj“ a každoročne si udržiava vysoké investície do výskumu a vývoja.Spoločnosť má vynikajúci výskumný a vývojový tím a silnú záložnú technickú silu a má štruktúru maticového riadenia na podporu technologického výskumu a inovačnej práce, ktorá pomáha pri vytváraní základnej konkurencieschopnosti podnikového centra výskumu a vývoja.

· 60% - Senior a stredne pokročilý technický talent
· 3 Základy spolupráce
Central South University
Hunanská univerzita vedy a techniky
Prvá normálna univerzita Hunan
· 60+ patentov a certifikátov