Manažment sieťových únikov a monitorovanie vody

Úvod

Komponenty
· Vodomer s veľkým priemerom káblového diaľkového prenosu, ultrazvukový vodomer, zberné zariadenie a hlavná stanica systému;
Komunikácia
· Uplink kanál zberného terminálu podporuje komunikačný režim GPRS;zostupný kanál podporuje komunikačný režim zbernice M-BUS a zbernice RS485;
Funkcie
· Presné meranie, monitorovanie spotreby vody v reálnom čase kľúčovými používateľmi, monitorovanie tlaku v reálnom čase a monitorovanie úniku v oblasti merania zón DMA;
Výhody
· Výrazne znižuje mieru únikov, zlepšuje úsporu energie a efektívnosť vodárenských podnikov, zlepšuje ich riadenie prevádzky a úroveň služieb a realizuje rafinované riadenie;
Aplikácie
· Jurisdikcie vodnej divízie, štvrte, podniky (vonkajšia inštalácia).

Vlastnosti

· zónové meranie DMA a manažment úniku prostredníctvom metódy minimálneho nočného prietoku (MNF);
· Automatický zber kumulatívneho prietoku, okamžitého prietoku, tlaku, údajov o alarme zariadenia a ďalších informácií;
· Vodomery s veľkým priemerom poskytujú vysoko presnú podporu údajov pre rozdelenie DMA s minimálnou jednotkou merania 0,1 l;
· Systém podporuje štatistiky, analýzy, porovnávanie, výstup reportov a tlač rôznych údajov.

Schematický diagram

Schematický diagram